Kali
Kali
Nakano Yuta
Nakano Yuta
Giuliano Palma & The Bluebeaters - CD Cover
Giuliano Palma & The Bluebeaters - CD Cover
The BlueBeaters 2015
The BlueBeaters 2015
Kuriyama Chiyaki - Metropolis Magazine
Kuriyama Chiyaki - Metropolis Magazine
FEMM - Metropolis Magazine
FEMM - Metropolis Magazine
Chef Musashi
Chef Musashi
Sato Kashiwa - Someone's Garden Magazine
Sato Kashiwa - Someone's Garden Magazine
Palomba Serafini - PS+A
Palomba Serafini - PS+A
Roberto Palomba - PS+A
Roberto Palomba - PS+A
Chef Bo Bech
Chef Bo Bech
Carla Sozzani - Nespresso Magazine
Carla Sozzani - Nespresso Magazine
Casino Royale - Press Kit
Casino Royale - Press Kit
Casino Royale - Rumore Magazine Cover
Casino Royale - Rumore Magazine Cover
Coldplay - GQ Italy
Coldplay - GQ Italy
Chris Martin (Coldplay) - GQ Italy
Chris Martin (Coldplay) - GQ Italy
Kaos One - CD Cover
Kaos One - CD Cover
DJ Gruff - CD Cover
DJ Gruff - CD Cover
Sud Sound System
Sud Sound System
Africa Unite - CD Cover
Africa Unite - CD Cover
Greogory Darling - CD Cover
Greogory Darling - CD Cover
Greogory Darling - CD Cover
Greogory Darling - CD Cover
Mikitani Hiroshi - Rakuten CEO
Mikitani Hiroshi - Rakuten CEO
Sostanovskaya Ekaterina - SinDen Tokyo
Sostanovskaya Ekaterina - SinDen Tokyo
Ando Miki - Pirelli Japan
Ando Miki - Pirelli Japan
浴室
浴室
Tendo Shoko - Rolling Stone Italia
Tendo Shoko - Rolling Stone Italia
Waseda Cheerleader - COURRiER Japon
Waseda Cheerleader - COURRiER Japon
Someone's Garden Magazine
Someone's Garden Magazine
Oliviero Toscani - Someone's Garden
Oliviero Toscani - Someone's Garden
Pupo - Rolling Stone Italia
Pupo - Rolling Stone Italia
Alessiomanna
Alessiomanna
Kanako - Someone's Garden
Kanako - Someone's Garden
Meg - Rolling Stone Italia
Meg - Rolling Stone Italia
Kotaro Hide - HOME Magazine
Kotaro Hide - HOME Magazine
Max Hareiter - AnyWay Magazine
Max Hareiter - AnyWay Magazine
Massimiliano Zecca - Robot Researcher Waseda Univesity
Massimiliano Zecca - Robot Researcher Waseda Univesity
Giorgio Bocca - Rolling Stone Italia
Giorgio Bocca - Rolling Stone Italia
Matteo Thun - AnyWay Magazine
Matteo Thun - AnyWay Magazine
Seigo
Seigo
Vittorio Storaro - Médecins Sans Frontières Italia
Vittorio Storaro - Médecins Sans Frontières Italia
Alda Merini
Alda Merini
Cameron
Cameron
Daisy
Daisy
Fabio Alfano - SinDen Tokyo
Fabio Alfano - SinDen Tokyo
Ferdinando
Ferdinando
Gianfranco Scimone
Gianfranco Scimone
Mikey Dread
Mikey Dread
Natalia
Natalia
Rossana Orlandi
Rossana Orlandi
Sandra Ceccarelli
Sandra Ceccarelli
Saturnino - AnyWay Magazine
Saturnino - AnyWay Magazine
Massimo Torriggiani - AnyWay Magazine
Massimo Torriggiani - AnyWay Magazine